EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Usklađivanje zahtjeva i postupaka u civilnom zrakoplovstvu

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EEZ) br. 3922/91 o usklađivanju tehničkih zahtjeva i upravnih postupaka u području civilnog zrakoplovstva

KOJI JE CILJ OVE UREDBE?

Njome se na razini EU-a uvode jedinstvena pravila kojima se specificiraju minimalni sigurnosni i povezani postupci za komercijalne putničke i teretne letove zrakoplovima s nepomičnim krilima.

KLJUČNE TOČKE

Primjena

  • Uredbom se utvrđuju zajednički tehnički zahtjevi i upravni postupci u području sigurnosti civilnog zrakoplovstva, što obuhvaća uporabu i održavanje zrakoplova, kao i osobe i organizacije koje sudjeluju u tim zadaćama. Ti zahtjevi primjenjuju se na sve zrakoplove koje upotrebljavaju zračni prijevoznici iz EU-a.
  • Zemlje EU-a bile su odgovorne osigurati da njihova tijela nadležna za civilno zrakoplovstvo ispune uvjete za članstvo u Zajedničkim zrakoplovnim vlastima, kao što je utvrđeno u dogovorima (JAR prije 1. siječnja 1992.).
  • Trenutačno je ova uredba i dalje na snazi jer su, u skladu s njezinim člankom 8., na snazi nacionalna pravila o ograničenjima u pogledu vremena provedenog na letu i na dužnosti te o zahtjevima u vezi s odmorom članova posade zrakoplova zračnog taksija, hitne medicinske službe i operacija komercijalnog zračnog prijevoza aviona s jednim pilotom.

Sigurnosna pitanja

  • Neovisno o prethodnim pravilima, zemlje EU-a mogu hitno djelovati u vezi sa sigurnosnim problemima u vezi s proizvodom, osobom ili organizacijom obuhvaćenima ovom uredbom.
  • Ako se utvrdi da razine sigurnosti u zajedničkim zahtjevima i postupcima nisu dostatne ili da ih nema, Europska komisija mora predložiti odgovarajuće prijedloge da bi ispravila situaciju.
  • U izvanrednim okolnostima zemlje EU-a također mogu pristati na iznimke od tehničkih zahtjeva i upravnih postupaka obuhvaćenih ovom uredbom, pod uvjetom da su iznimke u skladu s njezinim sigurnosnim ciljevima.

Agencija Europske unije za sigurnost zračnog prometa (EASA)

Europska agencija za sigurnost zračnog prometa pomagat će Komisiji u nacrtu izmjena zahtjeva u vezi s kabinskom posadom i ograničenjima u pogledu vremena provedenog na letu i na dužnosti.

Stavljanje izvan snage

Uredbu (EEZ) br. 3922/91 stavit će izvan snage Uredba (EU) 2018/1139 zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa (vidjeti sažetak).

Uredba se stavlja izvan snage od datuma primjene detaljnih pravila o ograničenjima u pogledu vremena provedenog na letu i na dužnosti te o zahtjevima u pogledu odmora članova posade zrakoplova zračnog taksija, hitne medicinske službe i operacija komercijalnog zračnog prijevoza aviona s jednim pilotom, koja se tek moraju biti donesena (vidjeti članak 32. stavak 1. točku (a) Uredbe (EU) 2018/1139).

OTKAD SE PRIMJENJUJE OVA UREDBA?

Primjenjuje se od 1. siječnja 1992.

POZADINA

Vidjeti i:

GLAVNI DOKUMENT

Uredba Vijeća (EEZ) br. 3922/91 od 16. prosinca 1991. o usklađivanju tehničkih zahtjeva i upravnih postupaka u području civilnog zrakoplovstva (SL L 373, 31.12.1991., str. 4.–8.)

Naknadne izmjene Uredbe (EEZ) br. 3922/91 uključene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

VEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) 2018/1139 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2018. o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa i izmjeni uredbi (EZ) br. 2111/2005, (EZ) br. 1008/2008, (EU) br. 996/2010, (EU) br. 376/2014 i direktiva 2014/30/EU i 2014/53/EU Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage uredbi (EZ) br. 552/2004 i (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3922/91 (SL L 212, 22.8.2018., str. 1.–122.)

Posljednje ažuriranje 29.06.2020

Top