EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Europska godina mladih 2022.

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Odluka (EU) 2021/2316 o Europskoj godini mladih (2022.)

ČEMU SLUŽI OVA ODLUKA?

U njoj je 2022. godina utvrđena Europskom godinom mladih, što je prvi put najavljeno 15. rujna 2021., radi osnaživanja, potpore i sudjelovanja mladih, među ostalim i onih s manje mogućnosti, nakon pandemije bolesti COVID-19, te poticanja razmišljanja o budućnosti mladih i njihovog aktivnog sudjelovanja u izgradnji budućnosti Europe.

KLJUČNE TOČKE

U okviru strategije Europske unije za mlade za razdoblje 2019.–2027. prepoznaje se da su mladi tvorci vlastitih života, oni pomažu napraviti pozitivnu promjenu u društvu i doprinijeti ambicijama Europske unije (EU). Također je prepoznato da politika za mlade može doprinijeti stvaranju prostora u kojem mladi ljudi mogu iskoristiti prilike i povezati se s vrijednostima EU-a. Europi su potrebni vizija, uključenost i sudjelovanje svih mladih za izgradnju bolje budućnosti. Usto, ona treba pružati prilike za budućnost koja će biti zelenija, digitalnija i uključivija.

Ciljevi

Najavljivanjem Europske godine mladih 2022., EU nastoji obnoviti pozitivne perspektive za mlade, nakon negativnog utjecaja pandemije bolesti COVID-19, pritom ističući način na koji zelena tranzicija, digitalna tranzicija i druge politike i instrumenti EU-a pružaju prilike za mlade. To se nastoji učiniti:

 • crpeći nadahnuće iz djelovanja, vizija i uvida mladih;
 • slušajući mlade, uzimajući u obzir njihove potrebe i njihova pitanja; i
 • podupirući mlade u razvoju praktičnih i uključivih mogućnosti.

Cilj joj je osnažiti i podržati mlade ljude da postanu aktivni i angažirani građani, nadahnuti europskim osjećajem pripadnosti, osobito mlade:

 • s manje mogućnosti;
 • u nepovoljnom položaju i različitog podrijetla;
 • koji pripadaju ranjivim i marginaliziranim skupinama; ili
 • iz ruralnih, udaljenih, rubnih i slabije razvijenih područja, i mlade iz najudaljenijih regija.

Nastoji promovirati postojeće i nove mogućnosti dostupne mladima kao rezultat javne politike, kako bi se podržao osobni, društveni i profesionalni razvoj.

Cilj joj je da se perspektiva mladih uzme u obzir na svim razinama oblikovanja politika, u skladu sa strategijom Europske unije za mlade za razdoblje 2019.–2027.

Programi i događanja

Vrste planiranih aktivnosti uključuju sljedeće.

 • Konferencije, kulturna događanja i političke inicijative usmjerene na mlade ljude kojima se potiče razgovor o izazovima s kojima se suočavaju, uključujući one uzrokovane teškim društvenim situacijama ili radnim uvjetima, lošim pristupom obrazovanju i osposobljavanju te utjecaju pandemije bolesti COVID-19.
 • Promicanje sudjelovanja mladih i inovativnih alata, kanala i programa za mlade ljude kako bi došli do oblikovatelja politike utvrđivanjem, prikupljanjem i razmjenom iskustava i dobre prakse.
 • Prikupljanje ideja korištenjem participativnih metoda za sukreiranje i zajedničku provedbu Godine mladih 2022.
 • Informativne i obrazovne kampanje te kampanje za osvješćivanje radi prenošenja vrijednosti kao što su poštovanje, ravnopravnost, pravda, solidarnost, volontiranje, jačanje osjećaja pripadnosti i sigurnosti i osjećaja da ih se čuje i poštuje.
 • Stvaranje načina za pretvaranje izazova u prilike i ideja u djelovanje u poduzetničkom duhu, potičući pritom kreativnost, zajedništvo i suradnju.
 • Provođenje istraživanja i prikupljanje podataka o položaju mladih u EU-u, posebno uzimajući u obzir učinke pandemije bolesti COVID-19.
 • Promicanje programa, mogućnosti financiranja, projekata, djelovanja i mreža relevantnih za mlade, među ostalim putem društvenih medija i internetskih zajednica.

Praćenje i evaluacija

Europska komisija će do kraja 2023. podnijeti izvješće sa sveobuhvatnom ocjenom provedbe i rezultata godine, uključujući ideje za daljnje aktivnosti, radi stvaranja trajnog naslijeđa Europske godine.

OTKAD SE OVA ODLUKA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 1. siječnja 2022.

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

GLAVNI DOKUMENT

Odluka (EU) 2021/2316 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. prosinca 2021. o Europskoj godini mladih (2022.) (SL L 462, 28.12.2021., str. 1.–9.).

VEZANI DOKUMENTI

Rezolucija Vijeća i predstavnikâ vlada država članica, koji su se sastali u okviru Vijeća, o okviru za uspostavu Europske agende za rad s mladima (SL L 415, 1.12.2020., str. 1.–8.).

Zaključci Vijeća i predstavnika vlada država članica, koji su se sastali u okviru Vijeća, o digitalnom radu s mladima (SL L 414, 10.12.2019., str. 2.–6.).

Zaključci Vijeća o mladima i budućnosti rada (SL C 189, 5.6.2019., str. 28.–33.).

Rezolucija Vijeća Europske unije i predstavnika vlada država članica, koji su se sastali unutar Vijeća, o okviru za europsku suradnju u području mladih: Strategija Europske unije za mlade za razdoblje 2019.–2027. (SL C 456, 18.12.2018., str. 1.–22.).

Zaključci Vijeća o pametnom radu s mladima (SL L 418, 7.12.2017., str. 2.–5.).

Posljednje ažuriranje 14.03.2022

Top