EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Sporazum o zajedničkom zračnom prostoru između EU-a i Gruzije

 

SAŽETAK DOKUMENATA:

Sporazum o zajedničkom zračnom prostoru između EU-a i njegovih država članica i Gruzije

Odluka 2012/708/EU o potpisivanju i privremenoj primjeni Sporazuma o zajedničkom zračnom prometu između EU-a i njegovih država članica i Gruzije

Odluka (EU) 2020/948 o sklapanju, u ime EU-a, Sporazuma o zajedničkom zračnom prostoru između EU-a i njegovih država članica i Gruzije

ČEMU SLUŽE OVAJ SPORAZUM I ODLUKE?

 • Sporazum otvara tržište izravnih letova za sve zračne prijevoznike Europske unije (EU) i Gruzije između EU-a i Gruzije. Također pruža regulatorni okvir i utvrđuje standarde za širok spektar pitanja zrakoplovstva s kojima će se gruzijsko pravo postupno usklađivati, kao što su sigurnost zračnog prometa, zaštita, prava putnika, upravljanje zračnim prometom, ekonomska regulacija, pitanja tržišnog natjecanja i socijalni aspekti.
 • Odlukom 2012/708/EU odobreno je potpisivanje i privremena primjena Sporazuma.
 • Odlukom (EU) 2020/948 zaključuje se Sporazum u ime EU-a.

KLJUČNE TOČKE

Sporazum pokriva tri osnovna područja suradnje.

 • 1.

  Gospodarska pravila

  Sporazum utvrđuje pravila o nizu aspekata gospodarske suradnje između EU-a i Gruzije, uključujući:

  • prava prometa, uključujući neograničeno pravo letenja između EU-a i Gruzije ili preko teritorija druge strane ili zaustavljanja na teritoriju druge strane u neprometne svrhe;
  • ovlaštenja, za zračne prijevoznike svake strane da djeluju na teritoriju druge strane;
  • pravila koja osiguravaju pravedno natjecanje i olakšavaju poslovne aktivnosti;
  • pravila o naknadama za uporabu aerodromskih i zrakoplovnih sadržaja i usluga.
 • 2.

  Regulatorna suradnja (zrakoplovna sigurnost, zaštita i upravljanje zračnim prometom)

  Obje stranke moraju:

  • biti u skladu s određenim zakonodavstvom EU-a o sigurnosti, kako je navedeno u Prilogu Sporazumu;
  • međusobno priznavati sigurnosne certifikate;
  • surađivati na sigurnosti i raditi na međusobnom priznavanju međusobnih sigurnosnih standarda;
  • surađivati u upravljanju zračnim prometom u cilju širenja jedinstvenog europskog neba na Gruziju i u skladu sa zakonodavstvom EU-a o upravljanju zračnim prometom, kako je navedeno u Prilogu Sporazumu.
 • 3.

  Institucionalna pravila (primjena i provedba)

  • Svaka je stranka odgovorna za provođenje pravila Sporazuma na svojem teritoriju.
  • Zajednički odbor koji se sastoji od predstavnika obiju strana, i koji se sastaje najmanje jednom godišnje, odgovoran je za primjenu Sporazuma i osiguravanje njegove pravilne provedbe.
  • Sporazum uključuje mehanizam za rješavanje sporova i predviđa mogućnost da bilo koja strana poduzme zaštitne mjere u slučaju da druga strana ne ispuni svoje obveze.

DATUM STUPANJA NA SNAGU

Sporazum je stupio na snagu 2. kolovoza 2020.

POZADINA

Ovo je jedan u nizu bilateralnih sporazuma kojima se jačaju zračni odnosi između EU-a i njegovih istočnih susjednih zemalja u kontekstu Komunikacije Europske komisije o razvitku programa vanjske zrakoplovne politike EU-a.

Pogledati također:

GLAVNI DOKUMENTI

Sporazum o zajedničkom zračnom prostoru između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Gruzije, s druge strane (SL L 321, 20.11.2012., str. 3.–32.)

Odluka 2012/708/EU Vijeća i predstavnika vlada država članica koji su se sastali u okviru Vijeća od 15. listopada 2010. o potpisivanju i privremenoj primjeni Sporazuma o zračnom prijevozu između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Gruzije, s druge strane (SL L 321, 20.11.2012., str. 1.–2.)

Odluka Vijeća (EU) 2020/948 od 26. lipnja 2020. o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma o zajedničkom zračnom prostoru između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Gruzije, s druge strane (SL L 212, 3.7.2020., str. 3.–4.)

VEZANI DOKUMENTI

Protokol o izmjeni Sporazuma o zajedničkom zračnom prostoru između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Gruzije, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji (SL L 365, 19.12.2014., str. 3.–5.)

Odluka Vijeća 2014/928 od 8. listopada 2014. o potpisivanju, u ime Unije i njezinih država članica, i privremenoj primjeni Protokola o izmjeni Sporazuma o zajedničkom zračnom prostoru između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Gruzije, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji (SL L 365, 19.12.2014., str. 1.–2.)

Odluka Vijeća (EU) 2020/949 od 26. lipnja 2020. o sklapanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, Protokola o izmjeni Sporazuma o zajedničkom zračnom prostoru između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Gruzije, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji (SL L 212, 3.7.2020., str. 5.)

Informacije o stupanju na snagu Sporazuma o zajedničkom zračnom prostoru između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Gruzije, s druge strane (SL L 277, 26.8.2020., str. 3.)

Informacije o stupanju na snagu Protokola o izmjeni Sporazuma o zajedničkom zračnom prostoru između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Gruzije, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji (SL L 275, 24.8.2020., str. 2.)

Posljednje ažuriranje 26.10.2020

Top