EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Sporazum između EU-a i Kine o sigurnosti civilnog zrakoplovstva

 

SAŽETAK DOKUMENATA:

Sporazum o sigurnosti civilnog zrakoplovstva između EU-a i Kine

Odluka Vijeća (EU) 2020/1075 – sklapanje Sporazuma o sigurnosti civilnog zrakoplovstva između EU-a i Kine

Odluka (EU) 2018/1153 – potpisivanje, u ime EU-a, Sporazuma o sigurnosti civilnog zrakoplovstva između EU-a i Kine

ČEMU SLUŽE OVAJ SPORAZUM I ODLUKE?

 • Cilj je Sporazuma izbjeći nepotrebno udvostručavanje vrednovanja i certificiranja aeronautičkih proizvoda civilnog zrakoplovstva, smanjujući tako cijene zrakoplovnog sektora, promičući zrakoplovnu sigurnost i usklađenost s okolišem te olakšavajući pristup zračnim tržištima druge strane.
 • Odlukom (EU) 2018/1153 odobrava se potpisivanje Sporazuma od strane EU-a.
 • Odlukom (EU) 2020/1075 zaključuje se sporazum u ime EU-a.

KLJUČNE TOČKE

Područje primjene

Sporazum može obuhvaćati brojna područja suradnje, uključujući:

 • svjedodžbe plovidbenosti i praćenje aeronautičkih proizvoda civilnog zrakoplovstva*;
 • ispitivanje utjecaja na okoliš i certifikate aeronautičkih proizvoda civilnog zrakoplovstva;
 • certificiranje i praćenje projektnih i proizvodnih organizacija;
 • certificiranje i praćenje organizacija za održavanje;
 • licenciranje i osposobljavanje osoblja;
 • operacije zrakoplova;
 • usluge u zračnom prometu i upravljanje zračnim prometom.

Opće obveze

 • EU i Kina prihvaćaju nalaze o sukladnosti i certifikate koje su izdala nadležna tijela druge stranke u skladu s uvjetima utvrđenima u prilogu Sporazumu o certificiranje plovidbenosti i utjecaju na okoliš.
 • Osim ako to nije navedeno, Sporazum ne podrazumijeva recipročno prihvaćanje ili priznavanje standarda ili tehničkih propisa stranaka.
 • Odgovarajuća tijela za civilno zrakoplovstvo, Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (vidjeti sažetak) i Kineska uprava za civilno zrakoplovstvo olakšat će provedbu priloga.

Suradnja

Obje su stranke suglasne da će surađivati na više načina, uključujući:

 • međusobno informiranje o svim relevantnim zakonima, propisima, standardima i zahtjevima, kao i njihovim odgovarajućim sustavima za izdavanje potvrda i njihovim revizijama;
 • međusobno dopuštanje da sudjeluju kao promatrači u istraživanju i rješavanju sigurnosnih pitanja;
 • razmjenu sigurnosnih informacija;
 • suradnju i pomoć u postupcima istraga i provedbe propisa.

Zajednički odbor

Učinkovito funkcioniranje Sporazuma nadgleda zajednički odbor sastavljen od predstavnika obiju strana koji se redovito sastaju.

DATUM STUPANJA NA SNAGU

Sporazum je stupio na snagu 1. rujna 2020.

POZADINA

Sporazum je jedan od konkretnih ciljeva zrakoplovne strategije EU-a – vidjeti sažetak.

Za više informacija pogledajte:

KLJUČNI POJMOVI

Aeronautički proizvod civilnog zrakoplovstva: svaki civilni zrakoplov, motor zrakoplova, propeler ili podsklop zrakoplova, uređaj ili dio, ugrađen ili namijenjen za ugradnju u njih.

GLAVNI DOKUMENTI

Sporazum o sigurnosti civilnog zrakoplovstva između Europske unije i Vlade Narodne Republike Kine (SL L 240, 24.7.2020., str. 4.–23.)

Odluka Vijeća (EU) 2020/1075 od 26. lipnja 2020. o sklapanju Sporazuma o sigurnosti civilnog zrakoplovstva između Europske unije i Vlade Narodne Republike Kine (SL L 240, 24.7.2020., str. 1.–3.)

Odluka Vijeća (EU) 2018/1153 od 26. lipnja 2018. o potpisivanju, u ime Unije, Sporazuma o sigurnosti civilnog zrakoplovstva između Europske unije i Vlade Narodne Republike Kine (SL L 210, 21.8.2018., str. 2.)

VEZANI DOKUMENTI

Informacije o stupanju na snagu Sporazuma o sigurnosti civilnog zrakoplovstva između Europske unije i Vlade Narodne Republike Kine (SL L 3, 7.1.2021., str. 3.)

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru I Odboru regija — Strategija zrakoplovstva za Europu COM(2015) 598 final, 7.12.2015.)

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru I Odboru regija — Vanjska zrakoplovna politika Europske unije - Rješavanje budućih izazova (COM(2012) 556 final, 27.9.2012.)

Posljednje ažuriranje 26.10.2020

Top