EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Politika azila EU-a: država EU-a odgovorna za razmatranje zahtjeva

Uredba (EU) br. 604/2013 (Uredba Dublin III), koja zamjenjuje Uredbu Vijeća (EZ) br. 343/2003 (Uredba Dublin II), utvrđuje kriterije i mehanizme za određivanje države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil.

DOKUMENT

Uredba (EU) br. 604/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o utvrđivanju kriterija i mehanizama za određivanje države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu koji je u jednoj od država članica podnio državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva.

SAŽETAK

Uredba (EU) br. 604/2013 (Uredba Dublin III), koja zamjenjuje Uredbu Vijeća (EZ) br. 343/2003 (Uredba Dublin II), utvrđuje kriterije i mehanizme za određivanje države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil.

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

Uredba Dublin III određuje državu EU-a koja je odgovorna za razmatranje zahtjeva za azil. Podnositeljima zahtjeva osigurava bolju zaštitu dok njihov status nije utvrđen. Također stvara novi sustav za rano otkrivanje problema u nacionalnim sustavima azila ili prihvata i rješavanje njihovih uzroka prije nego što se razviju u krize velikih razmjera.

KLJUČNE TOČKE

Načela i kriteriji za određivanje odgovornosti

Oni uključuju, prema važnosti:

 • obiteljsku situaciju ;
 • nedavno posjedovanje vize ili dozvole boravka u državi EU-a;
 • je li podnositelj zahtjeva nepravilno ili pravilno ušao u EU.

Veća jamstva za podnositelje zahtjeva

Uredba sadrži više zaštitnih jamstva za podnositelje zahtjeve, kao što su:

 • pravo na informacije;
 • osobni intervjui;
 • veća jamstva za maloljetnike, stavljajući najbolje interese djece tijekom postupka na prvo mjesto;
 • povećana zaštita djece podnositelja zahtjeva, članova obitelji, uzdržavanih osoba i rodbine;
 • mogućnost besplatne pravne pomoći, na zahtjev;
 • pravo na žalbu protiv odluke o transferu u drugu državu EU-a, uključujući i mogućnost odgode.

Novi prijedlog iz 2014. propisuje pravila za odlučivanje tko je odgovoran za razmatranje zahtjeva maloljetnika bez pratnje.

Zadržavanje

Kao opće načelo, podnositelji zahtjeva ne smiju biti zadržani samo zato što traže azil. Međutim, Uredba predviđa zadržavanje podnositelja zahtjeva ako postoji opasnost od bijega (npr. oni se prevoze u drugu državu EU-a).

Mehanizam za rano upozoravanje, pripravnost i upravljanje krizama

Uredba Dublin III čini sustav učinkovitijim uvođenjem mehanizma za rano upozoravanje, pripravnost i upravljanje krizom dizajniranog za:

 • rješavanje poteškoća u nacionalnim sustavima azila; ili
 • pomoć državama EU-a koje su suočene s visokim brojem podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu na njihovim granicama.

KADA OVA UREDBA STUPA NA SNAGU?

Nova uredba, koja se primjenjuje od 1. siječnja 2014., zamjenjuje Uredbu Vijeća (EZ) br. 343/2003 (stavljena izvan snage).

POZADINA

EU je radio na stvaranju Zajedničkog europskog sustava azila (CEAS). Od 2011. godine razni novi su tekstovi usvojeni kako bi se poboljšalo djelovanje CEAS-a.

Nakon epidemije bolesti COVID-19 i uvođenja mjera za suočavanje s krizom Europska komisija donijela je: Komunikacija Komisije COVID-19: Smjernice za provedbu relevantnih odredaba EU-a u području postupaka azila i vraćanja te za preseljenje

REFERENCE

Dokument

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list

Uredba (EU) br. 604/2013

1.1.2014.

-

SL L 180, 29.6.2013., str. 31. - 59.

VEZANI DOKUMENTI

Direktiva 2011/95/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o standardima za kvalifikaciju državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva za ostvarivanje međunarodne zaštite, za jedinstveni statusa izbjeglica ili osoba koje ispunjavaju uvjete za supsidijarnu zaštitu te sadržaj odobrene zaštite (SL L 337, 20.12.2011., str. 9. - 26.).

Direktiva 2013/32/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o zajedničkim postupcima za priznavanje i oduzimanje međunarodne zaštite (SL L 180, 29.6.2013., str. 60. - 95.).

Direktiva 2013/33/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o utvrđivanju standarda za prihvat podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu (SL L 180, 29.6.2013., str. 96. - 116.).

Uredba (EU) br. 603/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o uspostavi sustava „Eurodac” za usporedbu otisaka prstiju za učinkovitu primjenu Uredbe (EU) br. 604/2013 o utvrđivanju kriterija i mehanizama za određivanje države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu koji je u jednoj od država članica podnio državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva i o zahtjevima za usporedbu s podacima iz Eurodaca od strane tijela kaznenog progona država članica i Europola u svrhu kaznenog progona te o izmjeni Uredbe (EU) br. 1077/2011 o osnivanju Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (SL L 180, 29.6.2013., str. 1. - 30.).

Uredba Komisije (EZ) br. 1560/2003 od 2. rujna 2003. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 343/2003 o uvođenju kriterija i mehanizama za utvrđivanje države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil koji državljanin treće zemlje podnosi u jednoj od država članica (SL L 222, 5.9.2003., str. 3. - 23.).

Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 118/2014 od 30. siječnja 2014. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1560/2003 o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 343/2003 o uvođenju kriterija i mehanizama za utvrđivanje države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil koji državljanin treće zemlje podnosi u jednoj od država članica (SL L 39, 8.2.2014., str. 1. - 43.).

Posljednje ažuriranje 25.05.2020

Top