EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Sporazum o suradnji između EU-a i Agencije za sigurnost zračne plovidbe u Africi i Madagaskaru (ASECNA)

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Sporazum o suradnji između EU-a i Agencije za sigurnost zračne plovidbe u Africi i Madagaskaru (ASECNA) u pogledu razvoja satelitske navigacije i pružanja povezanih usluga u području nadležnosti ASECNA-e u korist civilnog zrakoplovstva

Odluka (EU) 2018/1603 o sklapanju, u ime EU-a, Sporazuma o suradnji između EU-a i Agencije za sigurnost zračne plovidbe u Africi i Madagaskaru (ASECNA)

Odluka (EU) 2016/2234 o potpisivanju, u ime EU-a, Sporazuma o suradnji između EU-a i Agencije za sigurnost zračne plovidbe u Africi i Madagaskaru (ASECNA)

ČEMU SLUŽE OVAJ SPORAZUM I ODLUKE?

KLJUČNE TOČKE

Sporazum se primjenjuje na sljedeća načela:

 • obostrana korist, ravnoteža između prava i obveza;
 • mogućnosti sudjelovanja u aktivnostima druge stranke;
 • pravodobna razmjena svih relevantnih informacija;
 • zaštita prava intelektualnog vlasništva.

Suradnja obuhvaća:

 • uvođenje i uporabu sustava SBAS (satelitski sustavi proširivanja)-ASECNA;
 • promicanje usluga satelitske navigacije u Africi, i potankosti, primjerice radiofrekvencijski spektar, standarde, sigurnost, istraživanje i razvoj, komunikaciju i razmjenu osoblja.

EU:

EU i ASECNA:

 • međusobno se usuglašuju o području usluga EGNOS Sigurnost života (Safety of Life – SoL) i SBAS-ASECNA, posebice u pogledu interoperabilnosti i odgovornosti, kako bi se izbjegli operativni problemi;
 • međusobno si besplatno stavljaju na raspolaganje sva prava intelektualnog vlasništva i navode ih u ažuriranom registru;
 • promiču uporabu Galileo programa u Africi;
 • surađuju u pogledu radiofrekvencijskog spektra kojim upravlja Međunarodna telekomunikacijska unija;
 • traže zajednički pristup standardizaciji i navigacijskim satelitskim sustavima kojima se bave međunarodne organizacije i udruge;
 • poduzimaju mjere kako bi osigurale kontinuitet, zaštitu i sigurnost usluga satelitske navigacije;
 • provode zajedničke aktivnosti istraživanja i razvoja za svoje programe;
 • redovito razmjenjuju informacije i međusobno se žurno savjetuju kada se to traži;
 • ne snose nikakvu odgovornost povezanu sa sustavima druge stranke.

ASECNA pokriva troškove sustava SBAS-ASECNA, ali se može koristiti financijskim sredstvima EU-a za suradnju i razvoj.

Zajednički odbor odnosno Odbor za GNSS EU-ASECNA, s predstavnicima iz svake stranke, odgovoran je za upravljanje Sporazumom i njegovu pravilnu provedbu.

Sporovi se rješavaju arbitražom, a svaka stranka može prekinuti ugovor dostavljanjem obavijesti šest mjeseci unaprijed.

DATUM STUPANJA NA SNAGU

Sporazum je stupio na snagu 1. studenoga 2018.

POZADINA

ASECNA, Agencija za sigurnost zračne plovidbe u Africi i Madagaskaru međunarodna je javna organizacija koja se sastoji od 17 afričkih članica i Francuske. Osnovana je 1959. u cilju pružanja usluga zračne plovidbe, zrakoplovnih informacija i meteoroloških usluga u okviru jedinstvenoga zračnog prostora od više od 16 milijuna četvornih kilometara.

Više informacija potražite na:

GLAVNI DOKUMENTI

Sporazum o suradnji između Europske unije i Agencije za sigurnost zračne plovidbe u Africi i Madagaskaru (ASECNA) u pogledu razvoja satelitske navigacije i pružanja povezanih usluga u području nadležnosti ASECNA-e u korist civilnog zrakoplovstva (SL L 268, 26.10.2018., str. 3.–15.)

Odluka Vijeća (EU) 2018/1603 od 18. rujna 2018. o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma o suradnji između Europske unije i Agencije za sigurnost zračne plovidbe u Africi i Madagaskaru (ASECNA) u pogledu razvoja satelitske navigacije i pružanja povezanih usluga u području nadležnosti ASECNA-e u korist civilnog zrakoplovstva (SL L 268, 26.10.2018., str. 1.–2.)

Odluka Vijeća (EU) 2016/2234 od 21. studenoga 2016. o potpisivanju, u ime Unije, Sporazuma o suradnji između Europske unije i Agencije za sigurnost zračne plovidbe u Africi i Madagaskaru (ASECNA) u pogledu razvoja satelitske navigacije i pružanja povezanih usluga u području nadležnosti ASECNA-e u korist civilnog zrakoplovstva (SL L 337, 13.12.2016., str. 1.–2.)

VEZANI DOKUMENTI

Informacije o stupanju na snagu Sporazuma o suradnji između Europske unije i Agencije za sigurnost zračne plovidbe u Africi i Madagaskaru (ASECNA) u pogledu razvoja satelitske navigacije i pružanja povezanih usluga u području nadležnosti ASECNA-e u korist civilnog zrakoplovstva (SL L 292, 19.11.2018., str. 1.)

Uredba (EU) 2018/1139 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2018. o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa i izmjeni uredbi (EZ) br. 2111/2005, (EZ) br. 1008/2008, (EU) br. 996/2010, (EU) br. 376/2014 i direktiva 2014/30/EU i 2014/53/EU Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage uredbi (EZ) br. 552/2004 i (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3922/91 (SL L 212, 22.8.2018., str. 1.–122.)

Uredba (EU) br. 1285/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o provedbi i uporabi europskih sustava za satelitsku navigaciju i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 876/2002 i Uredbe (EZ) br. 683/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 347, 20.12.2013., str. 1.–24.)

Uredba (EU) br. 912/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2010. o uspostavi Europske agencije za GNSS, kojom se stavlja izvan snage Uredba Vijeća (EZ) br. 1321/2004 o uspostavi struktura za upravljanje europskim programima satelitske radionavigacije i izmjeni Uredbe (EZ) br. 683/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 276, 20.10.2010., str. 11.–21.)

Sukcesivne izmjene Uredbe (EU) br. 912/2010 uključene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

Posljednje ažuriranje 10.09.2020

Top