EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Upravljanje zračnim prometom: organizacija i upotreba zračnog prostora u Jedinstvenom europskom nebu

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EZ) br. 551/2004 – o organizaciji i korištenju zračnog prostora u jedinstvenom europskom nebu (Uredba o zračnom prostoru)

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

  • Kao dio paketa zakonodavstva o upravljanju zračnim prometom u svrhu uspostave jedinstvenog europskog neba prema Uredbi (EZ) br. 549/2004 (pogledajte sažetak), cilj je uredbe optimizacija korištenja europskim zračnim prostorom, smanjenju kašnjenja i promicanju rasta zračnog prijevoza.
  • Uredba je izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1070/2009 u pogledu plana proširenja nadležnosti Agencije Europske Unije za sigurnost zračnog prometa uključivanjem sigurnosti upravljanja zračnim prometom. Ova izmjena omogućava Europskoj komisiji da ažurira mjere zbog tehničkih ili operativnih razvoja, kao i da a utvrdi osnovna mjerila i postupke za izvođenje određenih funkcija upravljanja mrežom.

KLJUČNE TOČKE

Stvaranje jedinstvenog europskog neba

Ono služi:

  • pružanju alata za upravljanje fluktuacijama u kapacitetu zračnog prometa;
  • poboljšanju sigurnosti: jamčenju toga da su razine sigurnosti u sustavima i postupcima kontrole zračnog prometa u svim državama članicama EU-a iste;
  • smanjenju fragmentacije pružanja usluge zračnog prometa: različiti nacionalni pristupi upravljanju zračnim prometom i njegovom organizacijom dovode do nedosljednosti i nedostataka s negativnim učinkom na unutarnje tržište zračnog prijevoza;
  • poboljšanju integracije vojnih sustava u organizaciju kontrole zračnog prometa;
  • olakšavanju uvođenja nove tehnologije.

Upravljanje mrežom i projektiranje mreže

Kako bi se podržale inicijative i na nacionalnoj razini i na razini funkcionalnih blokova zračnog prostora, funkcije mreže upravljanja zračnim prometom omogućavaju optimalno korištenje zračnim prostorom i korisnicima zračnog prostora osiguravaju upotrebu preferiranih putanja, omogućavajući pri tom maksimalan pristup zračnom prostoru i uslugama u zračnoj plovidbi.

Fleksibilno korištenje zračnim prostorom

Povećava se koordinacija između civilnih i vojnih tijela, posebice za dodjelu i učinkovitu upotrebu zračnog prostora u vojne svrhe, uključujući kriterije i načela kojima se uređuje dodjela i uporaba, a posebice pristup za civilne letove.

OTKAD SE PRIMJENJUJE OVA UREDBA?

Primjenjuje se od 20. travnja 2004.

POZADINA

Vidjeti i:

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EZ) br. 551/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. ožujka 2004. o organizaciji i korištenju zračnog prostora u jedinstvenom europskom nebu (Uredba o zračnom prostoru) (SL L 96, 31.3.2004., str. 20-25)

Naknadne izmjene Uredbe (EU) br. 551/2004 uključene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

VEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) 2018/1139 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2018. o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa i izmjeni uredbi (EZ) br. 2111/2005, (EZ) br. 1008/2008, (EU) br. 996/2010, (EU) br. 376/2014 i direktiva 2014/30/EU i 2014/53/EU Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage uredbi (EZ) br. 552/2004 i (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3922/91(SL L 212, 22.8.2018., str. 1-122)

Uredba (EZ) br. 549/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. ožujka 2004. o utvrđivanju okvira za stvaranje jedinstvenog europskog neba (Uredba o okviru) (SL L 96, 31.3.2004., str. 1-9)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Posljednje ažuriranje 08.05.2020

Top