EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Sporazum o sigurnosti u civilnom zrakoplovstvu između Europske unije i Brazila

 

SAŽETAK DOKUMENATA:

Sporazum između Europske unije i Brazila o sigurnosti u civilnom zrakoplovstvu

Odluka 2010/489/EU – potpisivanje u ime EU-a Sporazuma između EU-a i Brazila o sigurnosti u civilnom zrakoplovstvu

Odluka 2011/694/EU – sklapanje Sporazuma između EU-a i Brazila o sigurnosti u civilnom zrakoplovstvu

ČEMU SLUŽE OVAJ SPORAZUM I ODLUKE?

Sporazumom se nastoji:

 • olakšati trgovinu proizvodima civilnog zrakoplovstva između Europske unije (EU) i Brazila,
 • ukloniti nepotrebno dupliciranje certifikacije proizvoda civilnog zrakoplovstva,
 • smanjiti troškove za nadležna tijela i zrakoplovnu industriju,
 • promicati suradnju između nadležnih tijela civilnog zrakoplovstva EU-a i Brazila.

U odluci iz 2010. odobrava se potpisivanje Sporazuma o kojemu je u ime EU-a pregovarala Europska komisija.

Odlukom iz 2011. Sporazum se službeno odobrava i zaključuje u ime EU-a.

KLJUČNE TOČKE

Područje primjene

Sporazum se primjenjuje na:

 • odobrenje plovidbenosti i praćenje proizvoda civilnog zrakoplovstva;
 • kontinuiranu plovidbenost zrakoplova tijekom pogona;
 • odobrenje i praćenje kapaciteta održavanja;
 • okolišno odobrenje i okolišno testiranje proizvoda civilnog zrakoplovstva;
 • povezane aktivnosti suradnje;
 • inicijative s područja sigurnosti i razmjena odgovarajućih informacija o sigurnosti.

Stranke mogu naknadno odlučiti proširiti područje primjene Sporazuma.

Opće obveze

 • EU i Brazil uzajamno su utvrdili da su njihovi standardi i sustavi za certifikaciju plovidbenosti i ekološku certifikaciju ili priznavanje proizvoda civilnog zrakoplovstva dovoljno istovjetni.
 • Sporazumom se omogućuje uzajamno priznavanje odobrenja koje je izdala druga stranka, kako je navedeno u prilozima Sporazumu.
 • Sporazum ne ograničava stranke u određivanju razine zaštite koju smatraju prikladnom za sigurnost ili za okoliš.
 • Svaka stranka mora osigurati da njezini tehnički zastupnici i nadležna tijela ispunjavanju svoje odgovornosti u okviru Sporazuma.

Suradnja, pomoć i transparentnost

EU i Brazil suglasni su da će surađivati na više načina, uključujući:

 • međusobno obavješćivanje o predloženim važnim izmjenama važećih zakona, propisa, standarda, zahtjeva tesustava certifikacije i omogućavanje komentiranja;
 • razrađivanje postupaka o regulatornoj suradnji i transparentnosti za sve aktivnosti koje spadaju u područje primjene ovog Sporazuma;
 • sudjelovanje u postupcima druge stranke u internom osiguranju kvalitete radi promicanja razumijevanja i spojivosti regulatornih sustava sigurnosti civilnog zrakoplovstva;
 • omogućavanje sudjelovanja pri inspekcijskim pregledima i revizijama druge stranke na temelju uzorka ili, prema potrebi, provođenje zajedničkih inspekcijskih pregleda i revizija;
 • osigravanje uzajamne suradnje i pomoći u svakoj istrazi ili izvršnom postupku pri svakom navodnom ili sumnjivom kršenju zakona i propisa u području primjene ovog Sporazuma;
 • promptno međusobno obavješćivanje o svakoj istrazi kad su u pitanju zajednički interesi.

Sigurnosne informacije

EU i Brazil usuglasili su se:

 • da će imati proaktivan pristup pitanjima sigurnosti;
 • koordinirati sigurnosne politike i inicijative, razmjenjivati informacije i podatke te razvijati zajedničke programe;
 • jedan drugome na zahtjev i pravodobno osigurati informacije i pomoć u vezi s nesrećama, nezgodama ili s događajima;
 • razmjenjivati sigurnosne informacije koje se odnose na operacije zrakoplova i rezultate nadzornih aktivnosti, uključujući preglede zrakoplova na stajanci.

Zajednički odbor

Učinkovito funkcioniranje Sporazuma nadgleda zajednički odbor sastavljen od predstavnika obiju strana koji se redovito sastaje.

DATUM STUPANJA NA SNAGU

Sporazum je stupio na snagu 27. kolovoza 2013.

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

GLAVNI DOKUMENTI

Sporazum između Europske unije i Vlade Federativne Republike Brazila o sigurnosti u civilnom zrakoplovstvu (SL L 273, 19.10.2011., str. 3.–22.)

Odluka Vijeća 2010/489/EU od 12. srpnja 2010. o potpisivanju Sporazuma između Europske unije i Vlade Savezne Republike Brazila o sigurnosti u civilnom zrakoplovstvu (SL L 243, 16.9.2010., str. 1.)

Odluka Vijeća 2011/694/EU od 26. rujna 2011. o sklapanju Sporazuma između Europske unije i Vlade Savezne Republike Brazil o sigurnosti u civilnom zrakoplovstvu (SL L 273, 19.10.2011., str. 1.–2.)

VEZANI DOKUMENTI

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija – Strategija zrakoplovstva za Europu COM(2015) 598 final, 7.12.2015.)

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija – Vanjska zrakoplovna politika Europske unije – Rješavanje budućih izazova (COM(2012) 556 final, 27.9.2012.)

Posljednje ažuriranje 26.01.2022

Top