EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Perusoikeuskirja

Perusoikeuskirjassa määritellään perusoikeudet, joita sekä Euroopan unionin (EU) että EU-maiden on noudatettava pannessaan täytäntöön EU:n lainsäädäntöä.

Euroopan ihmisoikeussopimusta laajempana siinä säädetään EU:n kansalaisiin ja EU:n alueella asuviin henkilöihin sovellettavista ihmisarvoa, vapautta, tasa-arvoa, yhteisvastuuta, kansalaisten oikeuksia ja lainkäyttöä koskevista periaatteista ja oikeuksista. Kansalaisoikeuksien ja poliittisten oikeuksien turvaamisen lisäksi se kattaa työntekijöiden sosiaaliset oikeudet, tietosuojan, bioetiikan ja oikeuden hyvään hallintoon.

Perusoikeuskirja on oikeudellisesti sitova. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklan mukaisesti sillä on sama oikeudellinen arvo kuin EU:n perussopimuksilla. Sitä sovelletaan EU:n toimielimiin kaikissa toimissaan ja EU-maihin, kun ne panevat täytäntöön EU:n lainsäädäntöä. Sillä ei laajenneta EU:n toimivaltaa perustamissopimuksissa jo myönnettyjen toimivaltuuksien ulkopuolelle.

EU:n perusoikeusvirasto perustettiin tarjoamaan apua ja asiantuntemusta EU:n toimielimille ja valtioille perusoikeuksien alalla.

KS. MYÖS

Top