EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Trestní řízení – procesní záruky pro děti, které jsou podezřelé nebo obviněné z trestného činu

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice (EU) 2016/800 o procesních zárukách pro děti, které jsou podezřelými nebo obviněnými osobami v trestním řízení

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

  • Zavádí procesní záruky* pro děti*, které jsou podezřelé nebo obviněné z trestného činu. Záruky doplňují ty, které se vztahují na podezřelé nebo obviněné dospělé osoby.
  • Jedná se o páté z řady opatření pro zavedení minimálních pravidel pro procesní práva napříč Evropskou unií (EU) v souladu s cestovní mapou z roku 2009.

KLÍČOVÉ BODY

Klíčovými prvky směrnice je to, že děti mají právo na přístup k obhájci a právo na pomoc obhájce. Pomoc obhájce je povinná, pokud jsou předvedeny před soud, který má rozhodnout o vyšetřovací vazbě, a když jsou ve vazbě. Dítě, jemuž během soudního jednání nepomáhal obhájce, nemůže být odsouzeno do vězení.

Země EU musí též zajistit, aby odnětí svobody, a zejména vazba, bylo dětem ukládáno pouze jako poslední možné řešení a na co nejkratší možnou dobu. Děti, které jsou ve vazbě, by měly být drženy odděleně od dospělých, ledaže se má za to, že v nejlepším zájmu dítěte je opak.

Směrnice též obsahuje další záruky, jako je právo na:

  • to, aby dítě bylo neprodleně informováno o svých právech a o obecných aspektech průběhu řízení,
  • to, aby byl informován rodič nebo jiný příslušný dospělý,
  • to, aby dítě bylo doprovázeno touto osobou během soudního jednání a v dalších stadiích řízení,
  • individuální posouzení kvalifikovaným personálem,
  • lékařskou prohlídku, je-li dítě zbaveno svobody,
  • ochranu soukromí v průběhu trestního řízení,
  • osobní přítomnost při řízení před soudem,
  • účinnou právní ochranu*.

Soudci, státní zástupci a další odborníci zabývající se trestními řízeními, která se týkají dětí, by měli mít zvláštní znalosti nebo přístup ke zvláštnímu odbornému vzdělávání.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Tato směrnice se používá od 10. června 2016. Země EU ji musely provést do vnitrostátního práva do 11. června 2019.

KONTEXT

Více informací je k dispozici zde:

* KLÍČOVÉ POJMY

Procesní záruky: v tomto případě záruky, které zajišťují, aby dětem byly poskytnuty nezbytné informace pro pochopení způsobu průběhu řízení a jejich zákonných práv.

Děti: osoby mladší osmnácti let.

Účinná právní ochrana: prostředky, jimiž soud prosazuje právo, ukládá trest nebo prostřednictvím příkazu jiného soudu prosazuje svou vůli.

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/800 ze dne 11. května 2016 o procesních zárukách pro děti, které jsou podezřelými nebo obviněnými osobami v trestním řízení (Úř. věst. L 132, 21.5.2016, s. 1–20)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2010/64/EU ze dne 20. října 2010 o právu na tlumočení a překlad v trestním řízení (Úř. věst. L 280, 26.10.2010, s. 1–7)

Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2012/13/EU ze dne 22. května 2012 o právu na informace v trestním řízení (Úř. věst. L 142, 1.6.2012, s. 1–10)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/48/EU ze dne 22. října 2013 o právu na přístup k obhájci v trestním řízení a řízení týkajícím se evropského zatýkacího rozkazu a o právu na informování třetí strany a právu na komunikaci s třetími osobami a konzulárními úřady v případě zbavení osobní svobody (Úř. věst. L 294, 6.11.2013, s. 1–12)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/343 ze dne 9. března 2016, kterou se posilují některé aspekty presumpce neviny a právo být přítomen při trestním řízení před soudem (Úř. věst. L 65, 11.3.2016, s. 1–11)

Poslední aktualizace 28.11.2016

Top