EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Oběhové hospodářství

Oběhové hospodářství je systém, který uchovává hodnotu výrobků, materiálů a zdrojů v hospodářství co nejdéle a minimalizuje vznik odpadu. To znamená systém, v němž jsou výrobky opětovně používány, opravovány, repasovány nebo recyklovány.

Opatření v oblasti oběhového hospodářství přispívají také k dalším klíčovým prioritám EU, jako je ekologické oživení, zmírňování změny klimatu a úspora energie, ochrana biologické rozmanitosti a celosvětové úsilí o udržitelný rozvoj.

V roce 2015 Evropská komise přijala ambiciózní akční plán oběhového hospodářství. Oznámila 54 opatření pro celý životní cyklus výrobků, která mají urychlit přechod EU na oběhové hospodářství. Všechna tato opatření byla přijata.

K dalším opatřením patří revidované právní předpisy EU o odpadech, které vstoupily v platnost v roce 2018. Stanovily jasné recyklační cíle a dlouhodobý plán moderního nakládání s odpady. Jednalo se o tyto cíle:

 • cíle pro recyklaci komunálního a obalového odpadu,
 • závazné cíle pro maximální omezení skládkování,
 • opatření ke snížení množství potravinového odpadu a mořského odpadu.

V roce 2018 se také objevily další iniciativy, jako je strategie EU pro plasty, zpráva o kritických surovinách v oběhovém hospodářství, pravidla pro plasty na jedno použití a navrhované právní předpisy o minimálních požadavcích na opětovné využití vody (přijaté v roce 2020).

V březnu 2020 přijala Komise nový akční plán pro oběhové hospodářství EU, který je základním stavebním kamenem jejího programu „Zelená dohoda pro Evropu“ z roku 2019, jehož cílem je zvýšit efektivní využívání zdrojů přechodem na čisté oběhové hospodářství, obnovit biologickou rozmanitost a snížit znečištění. Patří sem opatření pro to, aby:

 • se udržitelné výrobky staly v EU normou,
 • spotřebitelé a veřejní kupující měli větší pravomoci,
 • zaměření bylo na odvětví, která využívají nejvíce zdrojů a kde je potenciál oběhového hospodářství vysoký, jako jsou např.:
  • elektronika a IKT,
  • baterie a vozidla,
  • obaly, plasty a textil,
  • stavby a budovy,
  • potraviny, voda a živiny.
 • se zajistilo méně odpadu,
 • oběhové hospodářství fungovalo pro lidi, regiony a města,
 • bylo možné vést celosvětové úsilí v oblasti oběhového hospodářství.

VIZ TAKÉ

Top