Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

Nuoret

Nuorisopolitiikasta vastaavat ensisijaisesti EU-maat. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 165 artiklan 2 kohdan mukaisesti EU:n tämän alan toiminnalla pyritään ”edistämään nuorisovaihdon sekä sosiaalipedagogiikan alan ohjaajien vaihdon kehittämistä sekä kannustamaan nuorten osallistumista demokratian toteuttamiseen Euroopassa”.

EU-maat ovat tehneet nuorisoalalla yhteistyötä vuodesta 2002 alkaen. Nuorisopolitiikan nykyiset puitteet muodostava EU:n nuorisostrategia (2010-2018) perustuu laaja-alaiseen lähestymistapaan ja jakautuu seuraavaan kahdeksaan toiminta-alaan: koulutus; työllisyys ja yrittäjyys; terveys ja hyvinvointi; vapaaehtoistoiminta; sosiaalinen osallisuus; nuoriso ja maailma; kulttuuri ja luovuus sekä osallistuminen demokraattiseen prosessiin ja yhteiskuntaan. Yhteistyö sisältää toisten kokemuksista oppimista, yhteisesti kiinnostavan osaamisen jakamista ja kehittämistä, nuorten kanssa käytävää vuoropuhelua, edistymisen seurantaa sekä rahoitusohjelmien käyttöä. Esimerkiksi jäsennelty vuoropuhelu tarjoaa nuorille mahdollisuuden esittää näkemyksiään ja keskustella niistä EU:n ja kansallisten päättäjien kanssa.

Nuoriso-ohjelmia on toteutettu jo 25 vuoden ajan. Vuonna 2013 EU otti käyttöön Erasmus+ ‑ohjelman, joka on unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma vuosiksi 2014-2020. Erasmus+ tarjoaa nuorille mahdollisuuden opiskeluun, harjoitteluun ja vapaaehtoistyöhön ulkomailla, lisää nuorisojärjestöjen ja nuorisotyön valmiuksia ja tukee kumppanuuksia myös nuorisoalan ulkopuolisten organisaatioiden kanssa.

Euroopan nuorisoportaalissa jaetaan nuoria kiinnostavia tietoja ja tiedotetaan erilaisista mahdollisuuksista EU:n tasolla ja kansallisella tasolla. Tiedot liittyvät 8 pääaiheeseen ja 33 maahan. Esimerkkinä mainittakoon foorumi, josta nuoret voivat etsiä tietoa mahdollisuuksista tehdä vapaaehtoistyötä ulkomailla. Portaali on saatavana 27 eri kielellä.

EU:n työllisyyspolitiikan varoista myönnetään erityisesti nuorille kohdennettua tukea korkean nuorisotyöttömyyden ratkaisemiseksi. EU:n nuorisotyöllisyysaloitteen (2013) kautta tarjotaan 6 miljardia euroa lisätukea sellaisten alueiden ja henkilöiden auttamiseen, joita nuorisotyöttömyys ja työmarkkinoiden ulkopuolelle jääminen koettelevat eniten. EU on myös suositellut EU-maita ottamaan käyttöön EU:n nuorisotakuun, jolla pyritään varmistamaan, että neljän kuukauden kuluessa koulun päättymisestä tai työpaikan menettämisestä alle 25-vuotiaat voivat joko saada laadukkaan työpaikan, oppisopimuspaikan, harjoittelupaikan tai jatkokoulutuspaikan.