Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

Eroamista koskeva lauseke

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklassa määrätään mekanismista, jonka mukaisesti maa voi erota Euroopan unionista vapaaehtoisesti ja yksipuolisesti.

EU-maa, joka haluaa erota unionista, ilmoittaa aikomuksestaan Eurooppa-neuvostolle. Tämän jälkeen Eurooppa-neuvoston on annettava suuntaviivat, joiden perusteella tehdään sopimus maan eroamista koskevista järjestelyistä.

Sopimuksen tekee unionin puolesta neuvosto, joka tekee ratkaisunsa määräenemmistöllä Euroopan parlamentin hyväksynnän saatuaan.

Perussopimuksia lakataan soveltamasta asianomaiseen EU-maahan sinä päivänä, jona erosopimus tulee voimaan, tai kahden vuoden kuluttua siitä, kun maa ilmoittaa aikomuksestaan erota. Neuvosto voi päättää pidentää tätä määräaikaa.

EU:sta eronnut maa voi hakea jäsenyyttä uudelleen. Tällöin on noudatettava liittymismenettelyä.