Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Bestemmelse om udtræden

Artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union foreskriver en procedure for et lands frivillige og ensidige udtræden af Den Europæiske Union (EU).

Et EU-land, der ønsker at udtræde, skal meddele dette til Det Europæiske Råd. Det Europæiske Råd skal derefter give retningslinjer for indgåelsen af en aftale, som fastsætter, hvordan landets udtræden skal foregå.

Denne aftale indgås af et kvalificeret flertal i Rådet på vegne af Den Europæiske Union, efter at den er godkendt af Europa-Parlamentet.

Når aftalen træder i kraft, dog senest to år efter meddelelsen om udtrædelsen, gælder EU-traktaterne ikke længere for det EU-land, som har fremført ønsket. Rådet kan beslutte at forlænge denne frist.

Et land, som er udtrådt af EU, kan anmode om at blive genoptaget. Landet ville på ny skulle gennemføre tiltrædelsesproceduren.