Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Vitbok

Europeiska kommissionens vitböcker är dokument som innehåller förslag till åtgärder från Europeiska unionen (EU)  på ett visst område. I vissa fall följer vitböckerna en grönbok som offentliggörs för att sätta igång en samrådsprocess på EU-nivå.

Syftet med en vitbok är att starta en debatt med allmänheten, intressenter, parlamentet och rådet för att nå politiskt samförstånd. Kommissionens vitbok från 1985 om fullbordandet av den inre marknaden är ett exempel på en plan som antogs av rådet och ledde till att en bred lagstiftning senare antogs på området.

Av de senaste vitböckerna från kommissionen kan nämnas

  • ˮEn agenda för tillräckliga, trygga och långsiktigt bärkraftiga pensioner (2012)ˮ,
  • ˮEffektivare kontroll av företagskoncentrationer i EU (2014)ˮ.
  • ”EU:s framtid: Tankar och scenarier för EU-27 fram till 2025” (2017).