Glossarium van samenvattingen

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 

Witboek

Witboeken van de Europese Commissie zijn documenten die voorstellen bevatten voor actie van de Europese Unie (EU) op een specifiek gebied. In sommige gevallen vloeien deze voort uit een groenboek dat werd gepubliceerd om een raadplegingsprocedure op EU-niveau te starten.

Het doel van een witboek is een debat te starten met het publiek, de belanghebbenden, het Europees Parlement en de Raad om te komen tot een politieke consensus. Het Witboek van de Commissie uit 1985 over de voltooiing van de interne markt is een voorbeeld van een blauwdruk die werd aangenomen door de Raad en die resulteerde in de goedkeuring van een breed scala van wetgevende maatregelen op dit gebied.

Recente witboeken van de Commissie zijn onder andere:

  • Een agenda voor adequate, veilige en duurzame pensioenen (2012);
  • Naar een effectievere controle op concentraties van ondernemingen in de EU (2014);
  • De toekomst van Europa - Beschouwingen en scenario's voor de EU27 tegen 2025 (2017)