Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

Valkoinen kirja

Euroopan komission valkoiset kirjat ovat asiakirjoja, jotka sisältävät ehdotuksia tiettyä alaa koskevaksi Euroopan unionin toiminnaksi. Joissakin tapauksissa ne ovat jatkoa vihreälle kirjalle, joka on julkaistu kuulemisprosessin käynnistämiseksi EU:n tasolla.

Valkoisen kirjan tarkoituksena on käynnistää keskustelu yleisön, sidosryhmien, Euroopan parlamentin ja neuvoston kanssa ja helpottaa siten poliittisen yksimielisyyden saavuttamista. Komission vuonna 1985 antama sisämarkkinoiden toteuttamista käsittelevä valkoinen kirja on esimerkki suunnitelmasta, jonka neuvosto hyväksyi ja joka johti alaa koskevaan laaja-alaiseen lainsäädäntöön.

Viime aikoina on julkaistu esimerkiksi seuraavat komission valkoiset kirjat:

  • Toimintasuunnitelma riittäviä, turvattuja ja kestäviä eläkkeitä varten (2012)
  • Sulautumien valvonnan tehostaminen EU:ssa (2014)
  • Euroopan tulevaisuus – Pohdintaa ja skenaarioita: EU27 vuoteen 2025 mennessä (2017).