Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Hvidbøger

De hvidbøger, som Kommissionen udgiver, er dokumenter med forslag til EU-foranstaltninger inden for et bestemt område. De skal undertiden følge op på grønbøger, der har til formål at starte en høringsprocedure på EU-plan.

Formålet med en hvidbog er at sætte gang i en debat med offentligheden, interessenter, Europa-Parlamentet og Rådet for at lette politisk konsensus. Hvidbogen fra 1985 om gennemførelsen af det indre marked er et eksempel på en plan, der blev vedtaget af Rådet, og resulterede i vedtagelsen af vidtrækkende lovgivning på området.

Nyere eksempler på Kommissionens hvidbøger omfatter:

  • Tilpasning til klimaændringer: et europæisk handlingsgrundlag (2009)
  • en køreplan for et fælles europæisk transportområde (2011)
  • en dagsorden for tilstrækkelige, sikre og bæredygtige pensioner (2012)
  • en mere effektiv fusionskontrol i EU (2014).