Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

Äänten painottaminen neuvostossa

Useimpien säädösten tapauksessa Euroopan unionin neuvosto tekee päätöksen määräenemmistöllä eli tavallisen lainsäätämisjärjestyksen mukaisesti. Tietyillä EU:n lainsäädännön aloilla neuvosto tekee päätöksen yksimielisesti. Näiden lisäksi menettelyä koskevat päätökset tehdään yksinkertaisella enemmistöllä (15 EU-maata 28 EU-maasta kannattaa päätöstä).

Äänimäärät jakautuivat 1. marraskuuta 2014 asti siten, että väestömäärältään suurimmilla EU-mailla oli 27-29 ääntä, keskikokoisilla mailla 7-14 ääntä ja pienillä mailla 3 tai 4 ääntä. Tullakseen hyväksytyksi päätöksen oli saatava vähintään 260 ääntä 352 äänestä.

Määräenemmistöä koskevat säännöt muuttuivat 1. marraskuuta 2014 alkaen (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 16 artikla). Komission tai EU:n korkean edustajan ehdotuksen hyväksymiseen tarvittava määräenemmistö saavutetaan, jos seuraavat kaksi edellytystä täyttyvät:

  1. 55 prosenttia neuvoston jäsenistä äänestää päätöksen puolesta (16 jäsentä 28 jäsenestä) ja
  2. päätöksen puolesta äänestävät neuvoston jäsenet edustavat EU-maita, joiden yhteenlaskettu väestö on vähintään 65 prosenttia unionin väestöstä.

Tätä nimitetään kaksinkertaisen enemmistön säännöksi. Määrävähemmistön muodostamiseen tarvitaan vähintään 4 EU-maata.

Kun neuvosto äänestää ehdotuksesta, jota ei ole tehnyt komissio tai korkea edustaja, päätös hyväksytään, jos

  • vähintään 72 prosenttia neuvoston jäsenistä äänestää ehdotuksen puolesta ja
  • he edustavat vähintään 65:tä prosenttia EU:n väestöstä.

EU-maat voivat 31. maaliskuuta 2017 saakka pyytää edelleen aiempien painotussääntöjen käyttöä määräenemmistöä edellyttävissä päätöksissä. Ne voivat pyytää myös Ioanninan kompromissin soveltamista (ks. Lissabonin sopimukseen liitetty julistus nro 7). Tämä antaa maiden ryhmälle mahdollisuuden osoittaa vastustavansa tekstiä, vaikkei ryhmä olisikaan riittävän suuri voidakseen muodostaa määrävähemmistön.