Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Ευρώπη «μεταβλητής γεωμετρίας»

Ο όρος Ευρώπη «μεταβλητής γεωμετρίας» είναι ο όρος που χρησιμοποιείται για να περιγραφεί η ιδέα μιας μεθόδου διαφοροποιημένης ολοκλήρωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναγνωρίζει ότι, ιδίως από τη στιγμή που τα μέλη της ΕΕ σχεδόν διπλασιάστηκαν σε λιγότερο από μια δεκαετία, ίσως να υπάρχουν ανυπέρβλητες διαφορές μεταξύ των χωρών και ότι πρέπει να υπάρξει ένα μέσο για την επίλυση ενός τέτοιου αδιεξόδου.

Αυτό θα επέτρεπε σε ομάδες κρατών που επιθυμούν να επιδιώξουν έναν συγκεκριμένο στόχο, να το πράξουν, ενώ επιτρέπουν στους άλλους που είναι αντίθετοι να καθυστερούν.