Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Samhällsomfattande tjänster

Begreppet samhällsomfattande tjänster har utvecklats av Europeiska unionen (EU). Det omfattar en rad krav som i allmänhetens intresse måste uppfyllas i hela EU, bland annat inom post- och telekommunikationsområdena. Syftet är att överallt säkerställa allmän tillgång till vissa grundläggande tjänster med bibehållande av god kvalitet och till ett överkomligt pris.