Glossarium van samenvattingen

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 

Voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie

Artikel 16, lid 9, van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) voorziet dat het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie (EU) in zijn verschillende formaties - andere dan Buitenlandse Zaken - door vertegenwoordigers van EU-landen in de Raad wordt waargenomen volgens een toerbeurtsysteem. De Raad besloot dat dit wordt uitgevoerd door drie groepen van EU-landen die vooraf worden bepaald. Elk lid van het trio neemt het voorzitterschap waar voor een periode van zes maanden om het goede verloop van de werkzaamheden van de Raad te garanderen.

Het voorzitterschap van de Raad Buitenlandse Zaken is in handen van de Hoge Vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (mevrouw Federica Mogherini sinds 2014), die ook de Unie vertegenwoordigt in zaken die betrekking hebben op het Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid.

De Raadsvoorzitter is verantwoordelijk voor:

  • het voorzitterschap van de vergaderingen van het Coreper en van de andere werkgroepen en comités bij de Raad;
  • de organisatie en leiding van de werkzaamheden van de Raad overeenkomstig het reglement van orde.