Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajuus

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 16 artiklan 9 kohdassa säädetään, että eri kokoonpanoissa kokoontuvan Euroopan unionin (EU) neuvoston puheenjohtajuutta hoitavat muissa kuin ulkoasioissa EU-maiden edustajat neuvostossa tasapuolisen vuorottelujärjestelmän mukaisesti. Neuvoston päätöksen mukaisesti puheenjohtajuutta hoitavat kolmen jäsenvaltion ryhmät, jotka määritetään etukäteen. Kukin ryhmän jäsen toimii vuorollaan puheenjohtajana kuuden kuukauden ajan. Näin halutaan varmistaa neuvoston työn sujuminen.

Ulkoasiainneuvoston puheenjohtajana toimii unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja (vuodesta 2014 Federica Mogherini), jonka tehtävänä on myös edustaa unionia yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan alaan kuuluvissa kysymyksissä.

Puheenjohtajavaltion vastuutehtävät ovat

  • puheenjohtajana toimiminen Coreperin sekä muiden työryhmien ja muiden neuvoston komiteoiden kokouksissa
  • neuvoston työryhmien organisointi ja johtaminen neuvoston työjärjestystä noudattaen.