Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το άρθρο 16 παράγραφος 9 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) προβλέπει ότι η προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) υπό τις διάφορες συνθέσεις του -εκτός του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων- ασκείται από εκπροσώπους των χωρών της ΕΕ στο Συμβούλιο στη βάση ισότιμης εναλλαγής. Το Συμβούλιο αποφάσισε να ασκείται η προεδρία από προκαθορισμένες ομάδες τριών χωρών της ΕΕ. Κάθε μέλος της τριάδας προεδρεύει για εξάμηνη περίοδο, εξασφαλίζοντας έτσι ομαλότητα στις εργασίες του Συμβουλίου.

Την προεδρία του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων ασκεί η ύπατη εκπρόσωπος για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας (από το 2014 η κ. Federica Mogherini), η οποία εκπροσωπεί επίσης την ΕΕ σε ζητήματα κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας.

Οι αρμοδιότητες της προεδρίας είναι οι ακόλουθες:

  • προεδρία των συνεδριάσεων της Επιτροπής Μόνιμων Αντιπροσώπων (COREPER), καθώς και των άλλων ομάδων εργασίας και επιτροπών του Συμβουλίου·
  • οργάνωση και διεξαγωγή των εργασιών του Συμβουλίου σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του.