Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Formandskabet for Rådet for Den Europæiske Union

Artikel 16, stk. 9, i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) fastlægger, at formandskabet for rådssammensætningerne bortset fra Rådet for Udenrigsanliggender varetages af medlemsstaternes repræsentanter i Rådet på grundlag af ligelig rotation. Rådet besluttede, at det skulle varetages af grupper på tre EU-lande, der skulle besluttes på forhånd. Hvert medlem af trioen har formandskabet i en periode på seks måneder, hvilket sikrer, at Rådets arbejde forløber glat.

Formandskabet for Rådet for Udenrigsanliggender varetages af den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (siden 2014 er det Federica Mogherini), der også repræsenterer EU i spørgsmål vedrørende den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik.

Formandskabet har ansvaret for at:

  • lede møderne i Coreper og i Rådets øvrige arbejdsgrupper og udvalg
  • tilrettelægge og lede arbejdet i Rådet i henhold til Rådets forretningsorden.