Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

EU som juridisk person

I artikel 47 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) erkänns uttryckligen att Europeiska unionen är en juridisk person. Unionen är därför en oberoende, självständig enhet.

Att unionen tilldelas status som juridisk person innebär att den har möjlighet att

  • sluta och förhandla internationella avtal inom ramen för sina yttre befogenheter,
  • bli medlem i internationella organisationer,
  • ansluta sig till internationella konventioner som t.ex. den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna, som är inskriven i artikel 6.2 i EU-fördraget.