Glossarium van samenvattingen

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 

Rechtspersoonlijkheid van de Unie

In artikel 47 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) wordt de rechtspersoonlijkheid van de Europese Unie expliciet erkend, waardoor het een onafhankelijke entiteit in zijn eigen recht werd.

De toekenning van rechtspersoonlijkheid aan de EU betekent dat ze de mogelijkheid heeft om:

  • te onderhandelen over internationale overeenkomsten en dergelijke overeenkomsten te sluiten in overeenstemming met haar externe verplichtingen,
  • lid te worden van internationale organisaties en
  • toe te treden tot internationale verdragen, zoals het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, zoals bedoeld in artikel 6, lid 2 van het VEU.