Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

Unioni oikeushenkilönä

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 47 artiklassa tunnustetaan yksiselitteisesti Euroopan unionin oikeushenkilöllisyys.

Tämä tarkoittaa, että oikeushenkilönä EU voi:

  • neuvotella ja tehdä kansainvälisiä sopimuksia ulkoisen toimivaltansa rajoissa
  • liittyä kansainvälisten järjestöjen jäseneksi ja
  • liittyä kansainvälisiin yleissopimuksiin, kuten Euroopan ihmisoikeussopimukseen, SEU 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti.