Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

EU's status som juridisk person

Artikel 47 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) anerkender udtrykkeligt Den Europæiske Unions status som juridisk person, hvilket gør Unionen til en uafhængig enhed i sig selv.

Ved at give EU status som juridisk person, har Unionen mulighed for at:

  • indgå og forhandle internationale aftaler med tredjelande i henhold til EU's beføjelser
  • blive medlem af internationale organisationer
  • tiltræde internationale konventioner som f.eks. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, som det fremgår af artikel 6, stk. 2 i TEU.