Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Enhällighet

Begreppet ”enhällighet” avser den enighet som alla EU-länder måste uppnå i rådet innan ett förslag kan antas.

I samband med Europeiska enhetsakten, som undertecknades 1986, ändrades Romfördraget för att ge ny kraft åt den europeiska integrationen och fullborda den inre marknaden. Därmed minskades det antal politiska områden som krävde enhällighet för att anta lagstiftning.

Lissabonfördraget, som trädde i kraft 2009 och som är den senaste fördragsändringen, har medfört en ökning av det antal områden där kvalificerad majoritet i rådet krävs.

Ett antal begränsningar för politiska områden som anses vara känsliga är dock fortfarande underställda enhällig omröstning, nämligen skatter, social trygghet och socialt skydd, nya länders anslutning till EU, utrikespolitik och gemensam försvarspolitik samt operativt polissamarbete mellan EU-länderna.