Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

Yksimielisyys

Yksimielisyyden periaate merkitsee, että ehdotus voidaan hyväksyä neuvostossa vasta kun kaikkien jäsenvaltioiden kesken on päästy asiasta yhteisymmärrykseen.

Vuonna 1986 allekirjoitetulla Euroopan yhtenäisasiakirjalla muutettiin Rooman sopimusta Euroopan yhdentymisen vauhdittamiseksi ja sisämarkkinoiden valmiiksi saattamiseksi. Sillä rajoitettiin sellaisten politiikan alojen määrää, joilla lainsäädännön antaminen edellyttää yksimielisyyttä.

Viimeisin perussopimusten tarkistus, vuonna 2009 voimaan tullut Lissabonin sopimus, lisäsi niiden alojen määrää, joista neuvosto päättää määräenemmistöllä.

Yksimielinen päätöksenteko on kuitenkin katsottu järkeväksi säilyttää muutamilla herkillä politiikan aloilla, joihin kuuluvat esimerkiksi verotus, sosiaaliturva eli sosiaalinen suojelu, uusien jäsenvaltioiden liittyminen Euroopan unioniin, yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka ja jäsenvaltioiden välinen operatiivinen poliisiyhteistyö.