Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Enstemmighed

Begrebet »enstemmighed« vedrører kravet om, at alle EU-lande, når de mødes i Rådet, skal være enige, for at et forslag kan vedtages.

Den europæiske fælles akt, der blev undertegnet i 1986, ændrede Romtraktaten for at føje et nyt element til den europæiske integration og fuldende det indre marked. Den reducerede antallet af politikområder, hvor der krævedes enstemmighed for at kunne vedtage en lovgivning.

Den seneste ændring af traktaterne, Lissabontraktaten, der trådte i kraft i 2009, øgede antallet af områder, hvor beslutninger træffes ved kvalificeret flertal.

Et begrænset antal politikker, der vurderes at være følsomme, kræver dog stadig enstemmighed: beskatning, socialsikring eller social beskyttelse, tiltrædelse af nye lande i EU, fælles udenrigs- og forsvarspolitik samt operationelt politisamarbejde mellem EU-landene.