Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

Perussopimusten tarkistaminen

Ennen kuin Lissabonin sopimus astui voimaan vuonna 2009, oli vain yksi menettely unionin perustana olevien perustamissopimusten tarkistamiseksi: hallitustenvälisen konferenssin koolle kutsuminen. Vuodesta 2009 alkaen Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 48 artiklassa on säädetty kaksi perussopimusten tarkistusmenettelyä.

  1. Tavanomainen tarkistusmenettely: liittyy EU:n toimivallan keskeisiin muutoksiin ja vaatii hallitustenvälisen konferenssin koolle kutsumista ehdotusten hyväksymiseksi yksimielisesti. Kaikkien EU-maiden on ratifioitava perussopimukseen tehdyt tarkistukset, jotta ne tulevat voimaan.
  2. Yksinkertaistettu tarkistusmenettely: kun ehdotetut tarkistukset liittyvät EU:n politiikkoihin ja sen sisäisiin toimiin, Eurooppa-neuvosto tekee päätöksen tarkistuksista yksimielisesti kuultuaan komissiota, Euroopan parlamenttia ja Euroopan keskuspankkia (jos tarkistus koskee raha-asioita). Perussopimusten uudet määräykset astuvat voimaan vasta, kun kaikki EU-maat ovat ratifioineet ne omien perustuslaillisten menettelyjensä mukaisesti.