Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Revision af traktater

Før Lissabontraktaten trådte i kraft i 2009, var der kun én procedure til revision af de traktater, som danner grundlag for EU: indkaldelse af en regeringskonference. Siden 2009 har artikel 48 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) fastlagt to procedurer til revision af traktaterne:

  1. Den almindelige revisionsprocedure: Den vedrører centrale ændringer, der angår EU´s kompetencer, og kræver indkaldelse af en regeringskonference for at vedtage forslag og ændringer ved konsensus. Alle EU-lande skal ratificere ændringerne til traktaten, for at de kan træde i kraft.
  2. De forenklede revisionsprocedurer: Når de foreslåede ændringer vedrører EU´s politikker og interne handlinger,træffer Det Europæiske Råd afgørelse med enstemmighed om ændringerne efter høring af Kommissionen og Europa-Parlamentet samt Den Europæiske Centralbank (i tilfælde af ændringer på det monetære område). De nye traktatbestemmelser træder først i kraft, når alle EU-medlemsstater har godkendt dem i overensstemmelse med deres forfatningsmæssige procedurer.