Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

Perussopimukset

Ensimmäinen perussopimus, Euroopan hiili- ja teräsyhteisön (EHTY) perustamissopimus, allekirjoitettiin yli 50 vuotta sitten. Vuosien 1951 (EHTY:n perustamissopimus) ja 2001 (Nizzan sopimus) välillä allekirjoitettiin yhteensä 16 perussopimusta. Myöhemmissä sopimuksissa ei ole rajoituttu muuttamaan alkuperäisten perussopimusten tekstiä, vaan niihin on lisätty uusia osia.

Seuraavassa on luettelo tärkeimmistä perussopimuksista:

  • Euroopan hiili- ja teräsyhteisön (EHTY) perustamissopimus allekirjoitettiin Pariisissa vuonna 1951. Sen voimassaolo päättyi 23. heinäkuuta 2002.
  • Euroopan talousyhteisön (ETY) perustamissopimus allekirjoitettiin Roomassa vuonna 1957.
  • Euroopan atomienergiayhteisön (Euratom) perustamissopimus allekirjoitettiin Roomassa vuonna 1957.
  • Euroopan yhtenäisasiakirja allekirjoitettiin Luxemburgissa vuonna 1986.
  • Sopimus Euroopan unionista allekirjoitettiin Maastrichtissa vuonna 1992.
  • Amsterdamin sopimus allekirjoitettiin vuonna 1997.
  • Nizzan sopimus allekirjoitettiin vuonna 2001.

Kaikkia näitä sopimuksia on muutettu useita kertoja, muun muassa uusien jäsenvaltioiden liittymisen yhteydessä vuosina 1973 (Irlanti, Tanska ja Yhdistynyt kuningaskunta), 1981 (Kreikka), 1986 (Espanja ja Portugali), 1995 (Itävalta, Ruotsi ja Suomi), 2004 (Kypros, Latvia, Liettua, Malta, Puola, Slovakia, Slovenia, Tšekki, Unkari ja Viro) sekä 2007 (Bulgaria ja Romania) ja vuonna 2013 (Kroatia).

Joidenkin jäsenvaltioiden kohdalla vuonna 2004 allekirjoitetun Euroopan perustuslakisopimuksen ratifioinnissa ilmenneiden vaikeuksien vuoksi valtioiden ja hallitusten päämiehet päättivät vuonna 2007 kutsua koolle hallitustenvälisen konferenssin, jonka tehtävänä oli saattaa päätökseen ja hyväksyä perustuslain sijasta ”uudistettu sopimus” Euroopan unionille. Lissabonin sopimus, joka allekirjoitettiin 17. joulukuuta 2007, tuli voimaan 1. joulukuuta 2009. Sen muodostavat Euroopan unionista tehty sopimus (SEU) ja Euroopan unionin toiminnasta tehty sopimus (SEUT). Sen määräykset on liitetty nykyisiin perussopimuksiin.