Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Traktater

Oprettelsen af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab (EKSF) blev startskuddet til mere end 50 år med udarbejdelse af europæiske traktater. Mellem 1951 (EKSF-traktaten) og 2001 (Nicetraktaten) blev der undertegnet ikke færre end 16 traktater. Disse mange traktater indebar langt mere end blot ændringer af den oprindelige tekst: Nye traktater kom til, og familien blev gradvist udvidet.

De vigtigste traktater er:

  • Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab (EKSF-traktaten), der blev undertegnet i Paris i 1951. Denne traktat udløb den 23. juli 2002.
  • Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (EØF-traktaten), der blev undertegnet i Rom i 1957.
  • Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab (Euratom-traktaten), der blev undertegnet i Rom i 1957.
  • Den europæiske fælles akt, der blev undertegnet i Luxembourg i 1986.
  • Traktaten om Den Europæiske Union (TEU), der blev undertegnet i Maastricht i 1992.
  • Amsterdamtraktaten, der blev undertegnet i 1997.
  • Nicetraktaten, der blev undertegnet i 2001.

Alle disse traktater blev ændret flere gange, navnligt i forbindelse med nye EU-landes tiltrædelse i 1973 (Danmark, Det Forenede Kongerige og Irland), i 1981 (Grækenland), i 1986 (Portugal og Spanien), i 1995 (Finland, Sverige og Østrig), i 2004 (Cypern, Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn), i 2007 (Bulgarien og Rumænien) og i 2013 (Kroatien).

Eftersom nogle EU-lande havde vanskeligheder ved at ratificere den europæiske forfatningstraktat, der blev undertegnet i 2004, blev de europæiske ledere i 2007 enige om at indkalde en regeringskonference for at afslutte og vedtage ikke en forfatning, men en »reformtraktat« for EU. Lissabontraktaten blev undertegnet den 17. december 2007 og trådte i kraft den 1. december 2009. Den består af traktaten om Den Europæiske Union (TEU) og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF). Dens bestemmelser er blevet indarbejdet i de eksisterende traktater.