Glossarium van samenvattingen

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 

Doorzichtigheid van de werkzaamheden van de Raad

Artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese Unie en artikel 15, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie eisen dat de Raad in het openbaar vergadert wanneer die beraadslaagt en stemt over een ontwerp van wetgevingshandeling. Artikel 15, lid 3, vereist dat de werkzaamheden van de EU-instellingen transparant zijn in hun reglement.

De openbare vergaderingen van de Raad zijn te volgen via webcast. De notulen, bijzonderheden over de stemmingen en stemverklaringen van EU-landen tijdens zulke vergaderingen zijn ook openbaar gemaakt.

De toegang tot documenten van de Raad wordt geregeld door Verordening (EG) nr. 1049/2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie.  De Raad moet, op dezelfde wijze als de andere EU-instellingen, het publiek toegang geven tot een register van documenten.