Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

Neuvoston työskentelyn avoimuus

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 16 artiklan 8 kohta ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 15 artiklan 2 kohta edellyttävät, että neuvoston kokousten tulee olla julkisia silloin, kun se käsittelee esityksiä lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviksi säädöksiksi ja äänestää niistä. SEUT 15 artiklan 3 kohta vaatii EU:n toimielimiä takaamaan omissa työjärjestyksissään työskentelynsä avoimuus.

Neuvoston julkisia istuntoja voi seurata webcast-lähetyksinä. Pöytäkirjat sekä tiedot ja selitykset EU-maiden äänestyksistä tällaisissa istunnoissa ovat myös yleisön saatavilla.

Neuvoston asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi säädetään asetuksessa (EY) N:o 1049/2001 Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi. Muiden EU:n toimielinten tavoin neuvoston on pidettävä asiakirjoista julkista rekisteriä.