Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Åbenhed om Rådets arbejde

Artikel 16, stk. 8, i traktaten om Den Europæiske Union og artikel 15, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) kræver, at Rådets samlinger er offentlige, når det forhandler og stemmer om udkast til lovgivningsmæssige retsakter. Artikel 15, stk. 3, i TEUF kræver, at EU-institutionerne i deres forretningsorden sikrer, at deres mødeprotokoller er åbne.

Offentlige samlinger i Rådet kan ses via webcast. Referater, detaljer og forklaringer om EU-landenes stemmer i disse samlinger er også tilgængelige for offentligheden.

Aktindsigt i Rådets dokumenter reguleres af forordning (EF) nr. 1049/2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter. Ligesom andre EU-institutioner skal Rådet offentliggøre et register over dokumenter.