Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

Avoimuus (asiakirjoihin tutustuminen)

Euroopan unionin (EU) toimielimillä on velvollisuus toimia mahdollisimman avoimesti.

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 15 artiklan 3 kohdan mukaan kaikilla unionin kansalaisilla sekä kaikilla luonnollisilla henkilöillä, jotka asuvat jossain jäsenvaltiossa, tai kaikilla oikeushenkilöillä, joilla on sääntömääräinen kotipaikka jossain jäsenvaltiossa, on oikeus tutustua toimielinten asiakirjoihin.

Asetuksella (EY) N:o 1049/2001 Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi on pantu täytäntöön oikeus tutustua asiakirjoihin.

Siinä määrätään kuitenkin kahdenlaisista poikkeuksista:

  1. ehdottomat poikkeukset koskevat tilanteita, joissa kieltäytyminen on automaattista (yleisen turvallisuuden, puolustuksen ja kansainvälisten suhteiden, talouden, raha- tai finanssipolitiikan tai yksityisyyden vuoksi) ja
  2. suhteelliset poikkeukset koskevat tilanteita, joissa kieltäydytään antamasta tutustuttavaksi asiakirjaa (esimerkiksi yrityksen tai yksityishenkilön kaupallisten etujen, lakineuvojen, päätöksentekoprosessin tai käynnissä olevien tutkimusten suojelemiseksi), jollei ylivoimainen yleinen etu edellytä asiakirjan julkaisemista.

Asiakirjojen tutustuttavaksi saamista on helpotettu perustamalla julkinen sähköinen rekisteri.

Vuonna 2003 paremmasta lainsäädännöstä toimielinten välillä tehdyllä sopimuksella EU:n toimielimet päättivät parantaa avoimuutta ja kansalaisten tiedonsaantia.