Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Yrkesutbildning

Enligt artikel 14 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna har alla ”rätt till utbildning och till tillträde till yrkesutbildning och fortbildning”.

I artikel 166 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) erkänns att EU-länderna är ansvariga för de nationella yrkesutbildningarnas innehåll och organisation samt att EU:s roll är att komplettera deras åtgärder. EU:s politik syftar därför till att ta upp gemensamma utmaningar som åldrande, kompetensbrister och global konkurrens, med målet att förbättra anställningsbarheten och kompetensen.

Yrkesutbildning har en viktig roll att spela i Europa 2020-strategin. I EU:s strategiska ram ”Utbildning 2020” beskrivs målen, instrumenten och ordningarna för gemensamt arbete på EU-nivå.

Erasmus+, som förvaltas av EU:s genomförandeorgan för utbildning, audiovisuella medier och kultur, syftar till att förbättra kvaliteten på yrkesutbildning i hela EU och ger möjligheter till placeringar och fortbildning utomlands. Det uppmuntrar också samarbeten mellan yrkesutbildningar och med företag och andra potentiella arbetsgivare.

Andra EU-organ som arbetar på området utbildning är

  • Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) i Thessaloniki (inrättat 1975),
  • Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen, Turin (1994),
  • Rådgivande kommittén för yrkesutbildning, inrättad för att bistå kommissionen med att genomföra dess politik (2004).