Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

Ammatillinen koulutus

EU:n perusoikeuskirjan 14 artiklan mukaan ”jokaisella on oikeus koulutukseen ja oikeus saada ammatillista koulutusta sekä jatko- ja täydennyskoulutusta”.

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 166 artiklassa määrätään, että EU-maat vastaavat kansallisen ammatillisen koulutuksen sisällöstä ja järjestämisestä ja että unioni täydentää niiden toimia. EU:n politiikalla pyritään näin ollen vastaamaan yhteisiin haasteisiin, kuten ikääntymiseen, osaamisvajeeseen ja maailmanlaajuiseen kilpailuun, parantamalla työllistettävyyttä ja osaamista.

Ammatillisella koulutuksella on keskeinen rooli Eurooppa 2020 ‑strategiassa, ja EU:n koulutusyhteistyön strategisissa puitteissa (ET 2020) kuvataan EU:n tasolla tehtävän yhteistyön tavoitteet, välineet ja järjestelyt.

EU:n koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston hallinnoimassa Erasmus+ ‑ohjelmassa pyritään parantamaan ammatillisen koulutuksen laatua kaikkialla Euroopan unionissa. Ohjelma tarjoaa mahdollisuuksia työharjoitteluun ja ammatilliseen kehittymiseen ulkomailla. Erasmus+ ‑ohjelmalla myös kannustetaan luomaan kumppanuuksia ammatillisen koulutuksen organisaatioiden, yritysten ja muiden mahdollisten työnantajien välille.

Muita ammatillisen koulutuksen alalla toimivia EU:n elimiä ovat

  • Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop), Thessaloniki (perustettu vuonna 1975)
  • Euroopan koulutussäätiö, Torino (1994)
  • Ammatillisen koulutuksen neuvoa-antava komitea, joka avustaa komissiota politiikan täytäntöönpanossa (2004).