Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Erhvervsuddannelse

I artikel 14 i EU's charter om grundlæggende rettigheder står der, at »enhver har ret til uddannelse samt til adgang til erhvervsuddannelse og efter- og videreuddannelse«.

Artikel 166 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) anerkender, at EU-landene er ansvarlige for indholdet og tilrettelæggelsen af nationale erhvervsrettede uddannelser (VET), og at EU's rolle er at supplere deres handlinger. EU's politik søger at håndtere fælles udfordringer såsom befolkningens aldring, kvalifikationsmangler og global konkurrence med det mål at forbedre beskæftigelsesegnethed og kvalifikationer.

VET spiller en vigtig rolle i Europa 2020-strategien, og EU's strategiske ramme »Uddannelse 2020 (ET 2020)« beskriver målsætningerne, instrumenterne og ordningerne for det fælles arbejde på EU-plan.

Erasmus+, der forvaltes af EU's Forvaltningsorgan for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur, har til formål at forbedre kvaliteten af VET i hele Europa og giver mulighed for praktikophold og faglig udvikling i udlandet. Det opfordrer også til partnerskaber mellem VET-organisationer og virksomheder samt andre mulige arbejdsgivere.

Andre EU-organer, der er aktive på området, omfatter:

  • Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) i Thessaloniki (oprettet i 1975)
  • Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut, Torino (1994)
  • Det rådgivende Udvalg for Erhvervsuddannelse, der blev oprettet for at bistå Kommissionen med gennemførelse af erhvervsuddannelsespolitikken (2004).