Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

Euroopan laajuiset verkot (TEN)

Euroopan laajuisten verkkojen (TEN) tarkoituksena on yhdistää Euroopan alueet ja kansalliset verkostot nykyaikaisen ja tehokkaan infrastruktuurin avulla. Ne ovat yhtenäismarkkinoiden moitteettoman toiminnan ehdoton edellytys, sillä ne takaavat tavaroiden, ihmisten ja palvelujen vapaan liikkuvuuden.

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 170172 ja 194 artiklat muodostavat Euroopan laajuisten verkkojen oikeusperustan.

  • Euroopan laajuiset liikenneverkot (TEN-T) liittyvät tieliikenteeseen ja yhdistettyihin kuljetuksiin, sisävesiväyliin ja merisatamiin sekä Euroopan laajuiseen suurten nopeuksien rautatieverkkoon.
  • Euroopan laajuiset energiaverkot (TEN-E) koskevat sähkö- ja maakaasualaa. Tavoitteena on luoda energia-alan yhtenäismarkkinat ja mahdollistaa energian toimitusvarmuus.
  • Euroopan laajuisten televiestintäverkkojen (eTEN) avulla pyritään edistämään Euroopan laajuisten sähköisten julkisten palvelujen käyttöönottoa: eHealth, eLearning, eGovernment jne.

Tammikuussa 2014 otettiin käyttöön Verkkojen Eurooppa -väline, uusi rahasto kaudelle 20142020. Verkkojen Eurooppa -välineen 33 miljardin euron budjetilla pyritään edistämään investointeja Euroopan laajuisiin verkkoihin ja hankkimaan rahoitusta sekä yksityiseltä että julkiselta sektorilta.