Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Direktivet om audiovisuella medietjänster

År 2010 kodifierade EU direktivet om audiovisuella medietjänster från 2007. Syftet med detta direktiv är att ta fram en ram för gränsöverskridande audiovisuella medietjänster för att stärka den interna programproduktionen och distributionsmarknaden och garantera rättvisa konkurrensförhållanden.

Direktivet tar hänsyn till den tekniska utvecklingen i sektorn för audiovisuella medier, t.ex. konvergensen mellan tjänster och teknik och den allt större betydelsen av icke-linjära tjänster (såsom video-on-demand). Det ersatte 1989 års direktiv om television utan gränser.

Direktivet innehåller regler för EU-omfattande samordning av den nationella lagstiftningen om alla audiovisuella medier (både TV och on-demand-tjänster). Det tar också upp sådana frågor som skydd för minderåriga, förbud mot uppmuntran till hat, tillgänglighet för personer med nedsatt syn eller hörsel, samt regler för annonsering och produktplacering.

I kontaktkommittén samlas EU-ländernas representanter för att övervaka hur direktivet genomförs och hur utvecklingen ser ut i sektorn.

År 2014 upprättade Europeiska kommissionen en europeisk grupp av tillsynsmyndigheter för audiovisuella medietjänster, som ska ge Europeiska kommissionen råd om genomförandet av direktivet.