Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

Audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi

EU kodifioi vuonna 2010 vuonna 2007 annetun audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin. Direktiivin tarkoituksena on luoda kehys rajat ylittäville audiovisuaalisille mediapalveluille, jotta vahvistetaan EU:n sisäisiä ohjelmatuotanto- ja jakelumarkkinoita ja taataan terveen kilpailun edellytykset.

Direktiivissä otetaan huomioon teknologian kehittyminen audiovisuaalisella media-alalla, kuten palvelujen ja teknologian välinen lähentyminen sekä ei-lineaaristen palvelujen (kuten tilausvideopalvelujen) kasvava merkitys. Sillä korvattiin vuonna 1989 annettu ”televisio ilman rajoja” ‑direktiivi.

Direktiivi sisältää sääntöjä kaikkia audiovisuaalisia mediapalveluja (televisiopalveluja tai tilattavia palveluja) koskevan kansallisen lainsäädännön EU:n laajuisesta koordinoimisesta. Direktiivissä otetaan huomioon muun muassa alaikäisten suojeluun, vihaan yllyttämisen kieltämiseen sekä näkö- ja kuulovammaisten henkilöiden esteettömyyttä koskeviin tarpeisiin liittyvät näkökohdat ja annetaan mainontaa ja tuotesijoittelua koskevia sääntöjä.

EU-maiden edustajista muodostuva yhteyskomitea seuraa direktiivin täytäntöönpanoa ja alalla tapahtuvaa kehitystä.

Vuonna 2014 Euroopan komissio perusti audiovisuaalisia mediapalveluja käsittelevän eurooppalaisten sääntelyviranomaisten ryhmän (European Regulators Group for Audiovisual Media Services), jonka tehtävänä on neuvoa komissiota direktiivin täytäntöönpanossa.