Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Skattepolitik

EU har ingen beføjelser til at pålægge eller inddrive skatter. Denne beføjelse tilkommer EU-landene. EU´s skattepolitik fokuserer primært på et velfungerende indre marked, dvs. at grænseoverskridende økonomisk aktivitet ikke bliver vanskeliggjort af skattebarrierer, og på at undgå konkurrenceforvridning. Formålet er at sikre, at borgere og virksomheder ikke oplever nogen vanskeligheder med hensyn til dobbeltbeskatning, konkurrenceforvridning, anmodning om tilbagebetaling af skat og indhentning af oplysninger om skatteregler, hvad angår andre EU-lande.

EU´s harmoniseringsbestræbelser har primært fokuseret på lovgivning om skat, der pålægges varer og tjenesteydelser (indirekte skatter og afgifter, såsom merværdiskat - moms og punktafgifter på energiprodukter, elektricitet, alkohol og bearbejdet tobak) og sekundært på skat af indtægter og overskud (direkte skatter). Der er dog sket fremskridt med hensyn til foranstaltninger til håndtering af skatteunddragelse af opsparinger og gensidig assistance mellem skattemyndigheder.

Artikel 110 til 113 i traktaten om EU´s funktionsmåde indeholder specifikke bestemmelser om beskatning. Vedtagelsen af harmoniseret lovgivning om skat kræver enstemmighed blandt alle EU-landene i Rådet - et forhold, der har været en bremseklods for vedtagelsen af fælles regler. Følgelig har 11 EU-lande for nylig fået tilladelse til at oprette et styrket samarbejde imellem hinanden inden for beskatning af finansielle transaktioner, og der gøres større brug af ikke-bindende tilgange, såsom henstillinger, som et middel til at opnå koordinering på skatteområdet.