Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Skatte- og afgiftsharmonisering

Artikel 110 til 113 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) indeholder specifikke bestemmelser om beskatning. EU´s skattepolitik fokuserer primært på et velfungerende indre marked, dvs. garanti for, at enkeltpersoner og virksomheder ikke støder på forhindringer i forbindelse med grænseoverskridende økonomisk aktivitet.

Der kan også vedtages skatteforanstaltninger på EU-plan for at støtte miljø- og energipolitikkerne (henholdsvis artikel 192 og 194 i TEUF).

Europa-Kommissionen anser det ikke for nødvendigt at harmonisere EU-landenes skattesystemer på tværs af landene, så længe de ikke hæmmer eksistensen af det indre marked og dets funktion. Landene bør selv kunne beslutte, hvilket system, de mener, passer bedst til dem.

I henhold til nærhedsprincippet bør der kun gribes ind på EU-plan, når en handling i det enkelte land ikke medfører en effektiv løsning, men løsningen derimod bedre kan nås på EU-plan.

EU's harmoniseringsbestræbelser fokuserer primært på lovgivning om skat, der pålægges varer og tjenesteydelser (indirekte skatter og afgifter, såsom merværdiskat - moms, punktafgifter på energiprodukter, elektricitet, alkohol og bearbejdet tobak) og sekundært på skat af indtægter og overskud (direkte skatter).