Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Byrån för tekniskt bistånd och informationsutbyte (Taiex)

Genom tekniskt bistånd och informationsutbyte (Taiex) ges EU-stöd till institutioner för kortsiktiga insatser till partnerländer i form av expertis i samband med införlivande av EU-lagstiftningen i deras nationella lagstiftning samt efterföljande tillämpning och genomförande.

Programmet syftar även till att främja ökad ekonomisk integration och ökat politiskt samarbete mellan de partnerländer som omfattas av det europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet (EGPI) och EU.

Följande förmånstagare får stöd genom Taiex:

  • kandidatländer till EU-medlemskap: Albanien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Serbien och Turkiet,
  • potentiella kandidatländer: Bosnien och Hercegovina, Kosovo*,
  • turkiska samhället i norra Cypern,
  • länder som omfattas av EGPI: Algeriet, Armenien, Azerbajdzjan, Egypten, Georgien, Israel, Jordanien, Libanon, Libyen, Moldavien, Marocko, Palestina, Syrien, Tunisien, Ukraina och Vitryssland.

Taiex har varit verksamt sedan 1996 och förvaltas av kommissionens generaldirektorat för grannskapspolitik och utvidgningsförhandlingar.

* Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om Kosovos status och är i överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution 1244/99 och med Internationella domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring.