Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

TAIEX (teknisk bistand og informationsudveksling)

Programmet teknisk bistand og informationsudveksling (TAIEX) er et EU-instrument til institutionsopbygning, der yder kortsigtet bistand til partnerlande i form af ekspertise om implementeringen af EU´s love i de nationale lovgivninger samt efterfølgende anvendelse og håndhævelse.

Det søger også at opfordre til større økonomisk integration og politisk samarbejde mellem det europæiske naboskabsinstrument (ENPI) for partnerlande og EU.

TAIEX´ modtagerlande er:

  • Kandidatlande til EU-medlemskab: Albanien, den tidligere jugoslaviske republik Makedonien, Island, Montenegro, Serbien og Tyrkiet.
  • Potentielle kandidatlande: Bosnien-Hercegovina og Kosovo*
  • Det Tyrkiske Samfund i Den Nordlige Del af Cypern
  • ENPI-lande: Algeriet, Armenien, Aserbajdsjan, Egypten, Georgien, Hviderusland, Israel, Jordan, Libanon, Libyen, Moldova, Marokko, Palæstina, Syrien, Tunesien og Ukraine.

TAIEX har fungeret siden 1996 og administreres af Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Naboskabspolitik og Udvidelsesforhandlinger.

*Denne betegnelse indebærer ingen stillingtagen til Kosovos status, og den er i overensstemmelse med FN´s Sikkerhedsråds resolution 1244 og Den Internationale Domstols udtalelse om Kosovos uafhængighedserklæring.